Informace k držení dvou platných cestovních pasů

Vydání druhého cestovního pasu je možné, ale pouze v odůvodněných případech.

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, lze občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech. Zákon o cestovních dokladech uvádí jako příklad, co se rozumí odůvodněným případem, časté cesty občana do států, kde je třeba ke vstupu a pobytu vízum. To znamená, že občan odevzdá za účelem udělení víza cestovní pas zastupitelskému úřadu určitého státu a v době vízového řízení potřebuje vycestovat do jiného státu. Jedná se zpravidla o pracovní cesty. Dalším důvodem může být nepřátelský vztah mezi státy, do nichž občan hodlá vycestovat, např. občan má v cestovním pasu záznam o vstupu a pobytu v arabském státě a bude chtít vycestovat do Izraele.

 

Občan je povinen vždy odůvodnit vydání dalšího cestovního pasu. Je na správním uvážení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zda žádosti o vydání dalšího cestovního pasu vyhoví. Občan může být držitelem i více než dvou cestovních pasů, pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o jejich vydání na základě řádně odůvodněné žádosti (např. pokud cestuje tak často do států, které vyžadují ke vstupu a pobytu vízum, že mu pro vyřizování vízových záležitostí nepostačují dva cestovní pasy).