13. 3. 2018 Novinky v cestovních dokladech v roce 2018: expresní pas do 24 hodin

Níže naleznete přehled zásadních změn pro rok 2018 ve vydávání cestovních dokladů:

  • zrušení stávající šestidenní zkrácené lhůty se správním poplatkem 4.000 Kč
  • zavedení nových zkrácených lhůt pro vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů
  • žádost o vydání pasu ve zkrácených lhůtách bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
  • cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzít pouze u Ministerstva vnitra
  • cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), u kterého byla žádost podána, nebo u Ministerstva vnitra
  • správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech činí 6.000 Kč (při podání a převzetí u Ministerstva vnitra). Občané mladší 15 let 2.000 Kč.
  • snížení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů – 3.000 Kč oproti stávajícím 4.000 Kč ve lhůtě 6 pracovních dnů. Ve stejném případě občan mladší 15 let zaplatí 1.000 Kč místo současných 2.000 Kč.
  • opatření nabývá účinností 1. července 2018, to znamená, že od pondělí 2. července 2018 budou občané moci podávat žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (24 hodin v pracovních dnech, 5 pracovních dnů)

Více informací naleznete ZDE.