Vízum do Tadžikistánu

Vízum do Tádžikistánu Vám momentálně nezařídíme z důvodu vyžadované osobní účasti každého žadatele při podání žádosti. Součásti žádosti o vízum na zastupitelském úřadě je poskytnutí otisku prstu každého žadatele.

Velvyslanectví Tádžikistánu sídlí v Berlíně.