Lhůta na vyřízení víz

Lhůty pro vyřízení víz se liší podle typu žádosti. Tyto lhůty jsou stanoveny na základě rozhodnutí  Velvyslanectví Ruské federace.

  • Pro občany České republiky a EU činí lhůta pro vyřízení běžných žádostí, podaných ve Vízovém centru, 6 pracovních dní ode dne podání dokumentů. Doba zpracování expresních žádostí, podaných ve Vízovém centru, činí v případě občanů České republiky a EU 3 pracovní dny ode dne podání dokumentů.
  • V případě občanů, kteří žádají o vícevstupové humanitární nebo obchodní vízum na základě pozvání s uvedením ruského daňového identifikačního čísla (ИНН), činí lhůta pro zpracování žádostí nejméně 10 kalendářních dnů.
  • Tito žadatelé musí navíc předložit jednovstupové, dvouvstupové či vícevstupové vízum, udělené během uplynulého kalendářního roku. V opačném případě není možné žádost o vícevstupové vízum podat.
  • Lhůta zpracování žádostí o udělení víza činí pro občany, žádající o vízum na základě písemné žádosti občana Ruské federace adresované k rukám Velvyslance nebo Generálního konzula , do 14 kalendářních dnů.
  • Pro občany Sýrie, Iráku, Jemenu, Afghánistánu, Libye, Libanonu, Bangladéše a Pákistánu činí lhůta pro zpracování žádostí o vydání víza 20 pracovních dnů.

    Žádosti od občanů těchto zemí jsou přijímány pouze v případě, že předloží povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice a jízdenky či letenky dokládající datum výjezdu z Ruské federace.

  • Pro občany USA činí lhůta zpracování žádostí o vícevstupové vízum na základě pozvání s uvedením ruského daňového identifikačního čísla (ИНН) nejméně 12 kalendářních dnů. Pro žadatele, kteří chtějí navštívit některé části Severního Kavkazu, činí lhůta zpracování až 10 pracovních dní.

Chtěli bychom Vás upozornit, že výše uvedené lhůty běží ode dne podání dokumentů na Konzulární oddělení Velvyslanectví RF či na Konzulát RF v České republice. Dokumenty podané ve Vízovém centru v Praze se podávají na Konzulární oddělení v následující pracovní den. Dokumenty podané ve Vízovém centru v Brně a Karlových Varech se podávají na Konzulát v pondělí, středu a pátek.

Upozorňujeme Vás také, že Ruské vízové centrum se nezabývá posuzováním vízových žádostí a nerozhoduje o vydání víza nebo odmítnutí žádosti. Posuzování žádostí o udělení víza spadá výlučně pod kompetenci Velvyslanectví RF, které může podle svého uvážení vízum vydat nebo žádost o jeho vydání zamítnout.

Lhůty zpracování žádostí jsou pouze orientační. Konzulát RF má právo posuzovat žádosti po dobu až 30 dní.